Drugoklasiści na uniwersytecie

22 cze, 2023 | Blog | Edukacja wczesnoszkolna
Tagi:

Zakończyliśmy udział w projekcie Fundacji Uniwersytet Dzieci „Przyroda z klasą – czy wiesz, jak żyje jeż?”. Podczas zajęć uczniowie poznawali świat roślin i zwierząt oraz panujące w naturze prawa, badali wpływ człowieka na środowisko, rozwijając proekologiczną postawę, prowadzili obserwacje przyrodnicze, wykonywali doświadczenia i samodzielnie wyciągali wnioski.

Podsumowaniem każdej lekcji było wykonanie rysunkowej notatki w książeczce – indeksie wykonanym na wzór uczelnianego dokumentu.


Drugoklasiści na uniwersytecie
Drugoklasiści na uniwersytecie
Drugoklasiści na uniwersytecie
Drugoklasiści na uniwersytecie
Drugoklasiści na uniwersytecie
Drugoklasiści na uniwersytecie
Drugoklasiści na uniwersytecie
Drugoklasiści na uniwersytecie
Drugoklasiści na uniwersytecie
Drugoklasiści na uniwersytecie
Drugoklasiści na uniwersytecie
Drugoklasiści na uniwersytecie
Drugoklasiści na uniwersytecie
Drugoklasiści na uniwersytecie
Drugoklasiści na uniwersytecie