VIII edycja programu edukacyjnego Uczymy Dzieci Programować dobiegła końca. Cieszymy się, że mogliśmy być jej częścią, aktywnie realizując zadania podczas zajęć rozwijających Kodowanie na dywanie.

Głównym celem zajęć było rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom – w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie. Dzieci z natury są ciekawe świata – chcą doświadczać, eksperymentować, działać. Odpowiedzią na wyżej wymienione potrzeby małego człowieka są zajęcia Kodowanie na dywanie, wprowadzające edukację w modelu STEAM (Science, Technologies, Engineering, Arts, Mathematics). Idea STEAM to połączenie wiedzy z różnych obszarów: nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki. Taki sposób pracy powoduje, że dziecko z biernego odbiorcy staje się twórcą, konstruktorem poszukującym lepszych rozwiązań. Uczniowie angażując w działanie wszystkie zmysły zdecydowanie lepiej zapamiętują to, czego się uczą.

Poniżej opisuję wybrane aktywności oraz zadania realizowane w ramach zajęć Kodowanie na dywanie.

Współpraca, czyli zakodowany kodeks

Do tego zadania dzieci przygotowywały się bardzo świadomie. W pierwszym tygodniu naszych zajęć poprosiłam, aby obserwowały siebie nawzajem, zapamiętywały swoje reakcje i odczucia – wszystko po to, aby podczas tworzenia zakodowanego kodeksu potrafiły określić co sprawia, że czują się dobrze w szkolnej i klasowej społeczności oraz jakie reguły i zasady im to ułatwią. Podczas pracy w grupach uczniowie za pomocą rysunków przedstawili wybrane przez siebie najważniejsze zasady i sytuacje, a następnie zaprezentowali swoje prace, uzasadniając wybory. Po takim wprowadzeniu pozostało już tylko stworzyć symboliczny kod dobrego funkcjonowania w grupie – ważne zasady zostały przedstawione w formie graficznej, kod zapoczątkowało zielone światło (start), a zakończyła uśmiechnięta buzia i światło czerwone (koniec).

Materiał pomocniczy do stworzenia zakodowanego kodeksu można pobrać tutaj.

Mata edukacyjna do kodowania offline

Mata do kodowania oraz zestaw kolorowych kubeczków to pomoce, które zakupiłam do celów edukacyjnych z moich prywatnych funduszy. Podglądanie jak uczniowie innych szkół świetnie bawią się i uczą z jej wykorzystaniem zainspirowało mnie na tyle, że zdecydowałam się na ten zakup. Dla uczniów i dla siebie – nic bowiem nie napędza tak do pracy, jak możliwość korzystania z kreatywnych i (wciąż) nietypowych pomocy edukacyjnych.

Ponieważ w tym roku zajęcia prowadzę z moimi wychowankami – pierwszoklasistami, nasze zabawy są póki co wprowadzeniem do bardziej zaawansowanych zadań i polegają głównie na układaniu zakodowanych obrazków z użyciem podanych współrzędnych, czy tworzeniu kodów przy użyciu kolorowych kubeczków i kolorowych krążków. Mata  jest również idealną pomocą w nauczaniu matematyki - układ współrzędnych, symetria, przeliczanie  - to tylko niektóre z pojęć i kompetencji, które mogą być kształtowane przy okazji zakodowanych zabaw. Zalet pracy z matą do kodowania jest naprawdę wiele i przekładają się one na wiele innych dziedzin nauki niż te stricte programistyczne.

Wielka moc małej karteczki

Aby rozwijać okołoprogramistyczne umiejętności nie trzeba każdorazowo korzystać z dedykowanych do tego pomocy – wystarczy zestaw niepozornych karteczek :-) Efektem kształcenia ucznia w zakresie edukacji informatycznej – jak czytamy w Podstawie programowej – powinna być umiejętność rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów, przejawiająca się m.in. w układaniu w logicznym porządku obrazków składających się na codzienne czynności, czy tworzeniu sekwencji poleceń dla określonego planu działania, co ma prowadzić do określonego celu. Jak ten skomplikowany opis przekłada się na działania uczniów w młodszym wieku szkolnym? Oto efekt – z użyciem kolorowych karteczek zakodowaliśmy przechodzenie przez przejście dla pieszych. Każde dziecko miało w tym zadaniu swoją rolę - najpierw  przedstawiliśmy poszczególne etapy w formie graficznej, następnie połączyliśmy prace w całość, co dało nam pełną, obrazkową instrukcję.

Code Week 2021

To już tradycja, że co roku klasy w których uczę włączają się w obchody Europejskiego Tygodnia Kodowania. Z moimi uczniami przeprowadziłam trzy wydarzenia: Uczymy się współpracy, Budujemy relacje, Poznajemy rozszerzoną rzeczywistość - ich realizacja została uhonorowana certyfikatami. Już sama tematyka zajęć zdradza, iż nie tylko rozwijanie umiejętności programowania liczy się podczas zajęć – na tę chwilę, gdy pracuję z uczniami pierwszej klasy, cel dotyczący budowania relacji wydaje mi się priorytetowym.

Zabawy z rozszerzoną rzeczywistością zawsze wzbudzają u uczniów ogromne emocje. Do ich przeprowadzenia wykorzystuję aplikację QuiverVision wraz z zestawem kompatybilnych kolorowanek, puzzle AR oraz tablet lub telefon – do prezentacji elementów rozszerzonej rzeczywistości konieczna jest aplikacja mobilna.

Za nami pięć miesięcy wspólnych zabaw podczas realizacji VIII edycji programu Uczymy Dzieci Programować. Wierzę, iż zaproponowane aktywności pozytywnie wpłyną na wielostronny, harmonijny rozwój uczniów, a zdobyte podczas jego realizacji kompetencje zostaną przez nich wykorzystane – niezależnie od tego, czy będą w przyszłości poszerzać swoje umiejętności w zakresie programowania.

Z niecierpliwością czekamy na zadania IX edycji programu.

Nasze kodowanie
Nasze kodowanie
Nasze kodowanie
Nasze kodowanie
Nasze kodowanie
Nasze kodowanie
Nasze kodowanie
Nasze kodowanie
Nasze kodowanie
Nasze kodowanie
Nasze kodowanie
Nasze kodowanie
Nasze kodowanie
Nasze kodowanie
Nasze kodowanie
Nasze kodowanie
Nasze kodowanie
Nasze kodowanie
Nasze kodowanie
Nasze kodowanie
Nasze kodowanie
Nasze kodowanie
Nasze kodowanie
Nasze kodowanie
Nasze kodowanie
Nasze kodowanie
Nasze kodowanie
Nasze kodowanie
Nasze kodowanie
Nasze kodowanie
Nasze kodowanie
Nasze kodowanie