Na zajęciach z edukacji polonistycznej przygotowaliśmy pomoc do utrwalenia wyrazów, zawierających poznany dwuznak - zdrowe frytki! Dzieci chętnie wykonały pracę oraz testowały możliwość utrwalania wyrazów poprzez losowanie wyrazów i sprawdzanie poprawności ich zapisu. Dzieci pracowały według instrukcji, poprawność wykonania pracy kontrolując za pomocą kryteriów sukcesu.

Zajadamy wiedzę!
Zajadamy wiedzę!
Zajadamy wiedzę!
Zajadamy wiedzę!
Zajadamy wiedzę!
Zajadamy wiedzę!
Zajadamy wiedzę!
Zajadamy wiedzę!
Zajadamy wiedzę!
Zajadamy wiedzę!
Zajadamy wiedzę!
Zajadamy wiedzę!
Zajadamy wiedzę!
Zajadamy wiedzę!
Zajadamy wiedzę!
Zajadamy wiedzę!